Projekt „Współpraca bez granic – sport, rekreacja i integracja” CZ.11.4.120/0.0/16_009/0000181 realizowany jest w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INNTERREG V-A Republika Czeska – Polska.
Partnerem wiodącym projektu jest: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu (PL).
Partnerem projektu są: TJ Tatran Město Albrechtice (CZ), KČT odbor Krnov (CZ), Základní škola Krnov (CZ).
W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 6 kluczowych działań – będą to wspólne imprezy sportowe, sportowo-rekreacyjne oraz turystyczne.
Czas trwania projektu: 01.07.2016 r. – 30.06.2017 r.
Do poszczególnych kluczowych działań projektu zaproszeni zostaną przedstawiciele innych organizacji sportowych i turystycznych z terenu województwa opolskiego oraz z Czech (powiat Bruntal i Jesenik).

mapa